Odabrani su pristupnici kojima se na osnovu zadovoljenih kriterija prema priloženoj dokumentaciji dozvoljava upis paralelnog diplomskog studija na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2018./2019., ako u razredbenom postupku zadovolje sve uvjete i steknu pravo upisa na željene studije.