U utorak, 2. listopada 2018. kreće e-tečaj “Brucoši 2018 – uvodna radionica” koji će brucošicama i brucošima preddiplomskih studija upisanima u akademsku godinu 2018./2019. pomoći u korištenju sustavom učenja na daljinu Omega.

U sustav se treba prijaviti AAI@EduHr korisničkim računom izdanog od Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (isti račun koji se koristi i za ISVU susatv).

E-tečaj je dostupan na adresi: https://omega.ffzg.hr/enrol/users.php?id=2804, a lozinka za upis glasi “uvod2018” (malim slovima i bez navodnika). E-tečaj traje od 2. do 15. listopada 2018.