Prijava se odnosi za sve studente i studentice koji su dužni pohađati obaveznu nastavu kolegija Tjelesna i zdravstvena kultura.

Na pojedine kineziološke aktivnosti (KA) prijava se obavlja putem poveznice https://upisi.kineziologija.ffzg.hr (poveznica će biti aktivna od 9. listopada 2018.) i treba se obaviti od utorka, 9. listopada 2018. od 00.05 sati do subote, 13. listopada 2018. do 23.55 sati.

Nakon ulaska u aplikaciju treba detaljno pregledati popis, opis i osnovne informacije o ponuđenim kineziološkim aktivnostima (ukupno je 36, odnosno 63 nastavnih grupa) razvrstanih po danima u tjednu, odnosno po terminima održavanja.

Nakon odabira kineziološke aktivnosti koja odgovara afinitetima, interesima pojedinca i koja se ne preklapa s redovitim nastavnim obavezama na studiju, prijava se na tu odabranu kineziološku aktivnost izvršava klikom na oznaku ”upiši”.

Ukoliko odgovarajući odabir ne bude prihvaćen, to znači da je predviđena kvota ispunjena te je potrebno odabrati neku drugu ponuđenu kineziološku aktivnost.

Raspored nastave i dodatne relevantne informacije o izvedbi nastave TZK-a za studente i studentice 1. i 2. godine preddiplomskog studija u zimskom semestru ak. god. 2018./2019. dostupne su u PREZENTACIJI i na mrežnim stranicama Samostalne katedre za kineziologiju i sustava e-učenja OMEGA.