Dr. sc. Kenneth Hanshew sa Sveučilišta u Regensburgu održat će gostujuća predavanja u sklopu suradnje sa Sveučilištem i Odsjekom za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu:

  • The Popular Science and Futures Past of Russian SF-Film” u četvrtak, 11. listopada u 17.00 sati u dvorani A-214
  • Dissonance in Utopia’s Harmony” u petak, 12. listopada u 17.00 sati u dvorani A-214.

Predavanja su otvorena za sveučilišnu i ostalu javnost.