Otvoreni su dodatni termini liječničkih pregleda za studente viših godina studija koji su ostvarili pravo na smještaj u studentski dom u ak. god. 2018./2019. Pregledi će se obavljati u školskoj ambulanti Doma zdravlja Siget, Avenija Većeslava Holjevca 22 (lokacija na karti).

Studenti na pregled trebaju ponijeti zdravstvene iskaznice, indekse i prema potrebi zdravstvenu dokumentaciju.

Pregledi će se obavljati u sljedećim terminima:

  • 29.10.2018. u 8.00 (40 studenata)
  • 30.10.2018. u 13.30 (40 studenata)
  • 05.11.2018. u 8.00 (40 studenata)
  • 07.11.2018. u 8.00 (40 studenata)

Studenti se za pregled trebaju prijaviti upisom u odgovarajući popis na vratima Info-centra (najviše 40 studenata po terminu).