Otvorena su dva dodatna termina liječničkih pregleda za studente viših godina studija koji su ostvarili pravo na smještaj u studentski dom u ak. god. 2018./2019. Pregledi će se obavljati u školskoj ambulanti Doma zdravlja Siget, Avenija Većeslava Holjevca 22 (lokacija na karti). Studenti na pregled trebaju ponijeti zdravstvene iskaznice, indekse i prema potrebi zdravstvenu dokumentaciju.

Pregledi će se obavljati u sljedećim terminima:
14.11.2018. u 12.30 (20 studenata)
19.11.2018. u 8.00 (20 studenata)

Studenti se za pregled trebaju prijaviti upisom u odgovarajući popis na vratima Info-centra (najviše 20 studenata po terminu!).