Sveučilište u Zagrebu objavilo je 2. krug Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ (KA103) za akademsku godinu 2018./2019. Drugi krug Natječaja namijenjen je studentima koji sa stručnom praksom žele početi u periodu od 7. siječnja 2019. – 30. srpnja 2019. godine.

Završetak mobilnosti je najkasnije 30.9.2019. godine

Tekst Natječaja i Dodatne upute za studente Filozofskog fakulteta

Rok za prijave je 28.11.2018. godine (postoji mogućnost i ranijeg zatvaranja natječaja u slučaju ranijeg isteka predviđenih sredstava).