Sveučilište u Zagrebu objavilo je PRVI Natječaj za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u ŠVICARSKOJ za RAZVOJ DIGITALNIH VJEŠTINA (tzv. „TRAINEESHIP IN DIGITAL SKILLS”) u okviru Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 (KA107) za razdoblje mobilnosti od 01.02.2019. do 30.09.2019.

Tekst Natječaja s uputama za studente FFZG.

Na natječaj se mogu prijaviti studenti FFZG:

  1. ODSJEKA ZA LINGVISTIKU
  2. Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti

Rok za prijavu je 14. prosinca 2018.