Sveučilište u Zagrebu objavilo je PRODUŽETAK 2. krug Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ (KA103) za akademsku godinu 2018./19. Drugi krug Natječaja namijenjen je studentima koji sa stručnom praksom žele početi u periodu od 25.02.2019. -30.7.2019.

Završetak mobilnosti je najkasnije 30.9.2019.

Tekst Natječaja i Dodatne upute za studente Filozofskog fakulteta.

Rok za prijave je 19.12.2018. (postoji mogućnost i ranijeg zatvaranja natječaja u slučaju ranijeg isteka predviđenih sredstava).