Hrvatska zaklada za znanost  Fond „Jedinstvo uz pomoć znanja“  objavio je natječaj za potporu „Stjecanje iskustva“ u sklopu programa „Povezivanje znanstvenika“.

Cilj je potpore „Stjecanje iskustva” dati priliku vrsnim znanstvenicima i stručnjacima iz Hrvatske da posjete najbolje istraživačko-razvojne centre u inozemstvu kako bi uspostavili suradnju i stekli nove vještine potrebne za unaprjeđenje znanosti i tehnologije u domovini.

Prijaviti se mogu talentirani znanstvenici koji žive i rade u Hrvatskoj te su stekli doktorat znanosti najkasnije 10 godina od datuma otvaranja natječaja.

Istraživačka stipendija može trajati najmanje 31 dan a najviše 6 mjeseci. Posjete u okviru ovog natječaja moraju završiti do 1. prosinca 2019. godine.

Pojedinačna potpora tražena od Fonda može iznositi najviše 74.000,00 kuna. Maksimalni mjesečni iznos zatražen od Fonda za troškove smještaja i osobne potrebe ne smije biti veći od 11.000,00 kuna. Maksimalni iznos sredstava zatraženih od Fonda za troškove putovanja ne smije biti veći od 9.000,00 kuna.

Prijava istraživanja mora sadržavati jamstvo sufinanciranja iz drugih izvora u minimalnom iznosu od 20% od sredstava zatraženih od Fonda. 20% sufinanciranja od iznosa zatraženog od Fonda može biti u obliku financijskog doprinosa (novčani doprinos) i/ili u obliku dobara i usluga koje su potrebne za provođenje istraživanja. Plaće znanstvenika zaposlenih u Organizaciji zaduženoj za provedbu projekta nisu prihvatljivo sufinanciranje.

Sufinanciranje može biti osigurano od strane prijavitelja (korisnik potpore – organizacija zadužena provedbu projekta), organizacije supodnositelja i/ili partnerskih organizacija (ako ih ima).

Prijava odnosno prijedlog posjete (SVI obrasci i pisma) se podnosi na engleskom jeziku ili ravnopravno na hrvatskom i engleskom jeziku.

Rok za prijavu je 1. veljače 2019. do ponoći.

Ljubazno molimo zainteresirane prijavitelje na ovaj natječaj poslati obavijest o namjeri prijave i načinu sufinanciranja Uredu za znanost i projekte na icaleta@ffzg.hr do srijede 12. prosinca 2018. kako bi Fakultet na vrijeme razmotrio molbe za sufinanciranje.

Detaljnije informacije o objavljenom natječaju mogu se pronaći na stranicama Fonda, a svi upiti mogu se uputiti u Tajništvo Fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja“ na elektroničku poštu: ured@ukf.hr , telefon +385 1 23 52 685 ili adresu: Fond „Jedinstvo uz pomoć znanja“, Ilica 24, 10 000 Zagreb.

Za dodatne informacije, slobodno se obratite na icaleta@ffzg.hr