Završeni su upisi u akademsku godinu 2018./2019. uključujući i upise/ispise izbornih kolegija.

Molbe za mirovanje tekuće akademske godine zbog opravdanih razloga i uz odgovarajuću dokumentaciju primaju se kontinuirano. Molbe se mogu predati u urudžbeni ured, radnim danom od 9.00 do 14.00 sati. Molbe bez dokumentacije neće se uzimati u obzir.

Podsjećamo na važnost reguliranja statusa studenta na temelju Članka 16. Pravilnika o studiranju Filozofskog fakulteta.

Članak 16.
1.Status studenta prestaje:

  1. završetkom studija,
  2. ispisom sa studija,
  3. ako ne upiše sljedeću akademsku godinu u propisanom roku,
  4. ako u dvije uzastopne akademske godine ne ostvari najmanje 35 ECTS bodova,
  5. isključenjem na temelju stegovne odluke nadležnog tijela,
  6. istekom vremena dvostruko duljeg od propisanog trajanja studija, s time da se u vrijeme trajanja studija ne uračunava vrijeme mirovanja obveza studenta,
  7. ako ne položi ispit na način utvrđen u čl. 46. Pravilnika.

2.Osoba koja izgubi status studenta ne može se upisati na isti studijski program niti nastaviti studij na istom studijskom programu. Student može nastaviti studij na drugim studijskim programima, ali samo nakon uspješnog polaganja razredbenog postupka.

Sve upite možete uputiti na e-mail adresu prodekanica.nastava@ffzg.hr ili telefonom na 01/4092-171.