U utorak, 11. prosinca 2018. godine u 12.00 sati u Vijećnici Filozofskoga fakulteta održat će se promocija šezdeset i drugoga broja časopisa Croatica, posebna po tome što objedinjuje izlaganja održana koncem rujna 2017. na Svečanome kolokviju u čast 70. rođendana profesora Ive Pranjkovića i vrijedne pisane priloge nastale u slavljenikovu čast.

U predstavljanju će sudjelovati izv. prof. dr. sc. Krešimir Mićanović, urednik broja, prof. dr. sc. Mateo Žagar, glavni urednik časopisa, prof. dr. sc. Ismail Palić, autor priloga, te prof. emer. dr. sc. Ivo Pranjković.

Kao što je široko područje znanstvenoga bavljenja Ive Pranjkovića, i radovi objavljeni u ovome svečarskome broju široka su tematskoga opsega, od onih koji se bave Pranjkovićevim istraživanjima do onih koji obrađuju gramatičke, stilističke i pragmalingvističke teme te djelatnost hrvatskih filologa 19. i 20. stoljeća.

Poziva se profesorice i profesore Filozofskoga fakulteta te studentice i studente kroatistike i drugih filoloških i nefiloloških grupa da svojim dolaskom uveličaju predstavljanje ovoga posebnoga broja časopisa Croatica.