Sveučilište u Zagrebu objavilo je Prve Rezultate 2. kruga Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ za akademsku godinu 2018./19. Prvi rezultati odnose se samo na prijave zaprimljene do zaključno 28. studenoga 2018. godine.

Natječaj je još uvijek u tijeku i prijave su moguće do 19. prosinca 2018. godine.

Za prijave koje stignu u periodu od 29.11. do 19.12.2018. Sveučilište planira objaviti rezultate po zatvaranju natječaja, a najkasnije do 20. siječnja 2019. godine.