Pozivaju se svi zainteresirani na predavanje mag. psych. Bartula Mimice pod naslovom “Od ponašanja do stanica i natrag” koje će se održati u utorak, 18. prosinca 2018. godine s početkom u 18.30 sati u dvorani DVI Filozofskog fakulteta.

U nedavno objavljenom radu u časopisu Science, istraživački tim, kojega je Mimica član, izvijestio je o otkriću neurona koji reagiraju specifično na tjelesnu posturu. Predavanje će se dijelom baviti stvaranjem karijere u neuroznanosti, a dijelom ovim specifičnim neuroznanstvenim projektom. Više o predavanju možete pogledati ovdje.

O predavaču: Bartul Mimica diplomirao je psihologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, prije započinjanja karijere u sistemskoj neuroznanosti na Kavli Institutu za Sistemsku Neuroznanost u Trondheimu, u Norveškoj, gdje radi na doktoratu u laboratoriju Jonathana Witlocka. U svojem radu koristi kombinaciju optogenetike i elektrozioloških tehnika pri ispitivanju utjecaja kognitivnog opterećenja na udešenost neurona u asocijativnom korteksu štakora na položaj tijela. Dio nalaza iz projekta objavljen je u časopisu Science početkom studenog, 2018. godine.