Katedra za antičku provincijalnu i ranokršćansku arheologiju poziva na predavanje dr. sc. Tina Lelekovića, znanstvenog suradnika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti pod nazivom ”Rimska kolonija Elija Mursa. Novi pogled kroz nova istraživanja” koje će se održati u utorak, 18. prosinca 2018. godine u 14.00 sati u dvorani Fond 1 Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.