Na temelju 22. Statuta Filozofskog fakulteta i mišljenja Dekanskog kolegija sa sjednice održane 27. studenoga 2018., dekanica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Vesna Vlahović-Štetić donijela je Odluku o ukidanju indeksa kao službene studentske isprave na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.