Sveučilište u Zagrebu i Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij ”Intelektualno vlasništvo” pozivaju na panel – diskusiju ”Direktiva o autorskom pravu na Jedinstvenom digitalnom tržištu EU: članci 11. i 13.” u petak, 11. siječnja 2019. godine u 11.00 sati, u auli Sveučilišta u Zagrebu.

Uz rektora Damira Borasa i prorektora za inovacije, transfer tehnologije i komunikacije na Sveučilištu u Zagrebu prof. dr. sc. Miljenka Šimpragu  i voditeljicu studija izv. prof. dr. Romanu Matanovac Vučković, sudionici panel rasprave biti će ministrica kulture, dr. sc. Nina Obuljen Koržinek i europarlamentarci: Dubravka Šuica, Jozo Radoš i Željana Zovko.

O samoj temi i njenoj važnosti za intelektulano vlasništvo i autorska prava na digitalnom tržištu možete pročitati više u samom pozivu.