Sveučilište u Zagrebu je raspisalo Natječaj za mobilnost studenata preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 (KA107) za razdoblje mobilnosti od 01.09.2019. do 31.03.2020.

University of Haifa (BA, MA, PhD) / Bar-Illan University (BA, MA, PhD) – IZRAEL
St. Petersburg University (BA, MA, PhD)  / Lomonosov Moscow State University (MSU) (BA, MA, PhD) – RUSKA FEDERACIJA
Ivan Franko National University of Lviv (BA, MA) / Taras Shevchenko National University of Kyiv (BA, MA, PhD) – UKRAJINA

Natječaj i potrebni materijali dostupni su na mrežnim stranicama Filozofskog fakulteta i Sveučilišta u Zagrebu.

Krajnji rok za prijavu: 31. siječnja 2019.