Upisi u ljetni semestar ak. god. 2018/2019 započinju u ponedjeljak, 11. veljače 2019. u 9.00 sati, a završavaju u petak, 8. ožujka 2019. u 14.00 sati.

Raspored za ljetni semestar bit će objavljen 7. veljače 2019. godine.

Studenti su u tom periodu dužni obaviti upis na sljedeći način:

a) Studenti koji prilikom upisa u STUDOMAT/WEBOMAT mogu bez problema upisati sve kolegije ljetnog semestra koje moraju i/ili žele upisati i nisu obavezni plaćati participaciju (REDOVNI UPIS) mogu svoj upis u potpunosti obaviti putem STUDOMATA/WEBOMATA i ne moraju ga obavljati u Studentskoj službi.

b) Studenti koji zbog različitih problema sa STUDOMATOM/WEBOMATOM ne uspiju upisati sve kolegije koje moraju i/ili žele i koji su obveznici plaćanja participacije moraju svoj upis obaviti u Studentskoj službi abecedno (ABECEDNI UPIS) po svojim prezimenima (osobe s dva prezimena abecedno po prvom) i po definiranim danima u tjednu:
– svaki PONEDJELJAK u navedenom razdoblju (od 11.2. do 08.3.) – studenti od A do D
– UTO – DŽ-H
– SRI – I-M
– ČET – N-S
– PET – Š-Ž

c) Upis studenata s kombinacijom studija 3+2/4+1*** obavlja se ručno u Studentskoj službi bez obzira na gore navedeni raspored. Molimo te studente da dođu upis obaviti što ranije. Isto se odnosi i na studente prve godine diplomskog studija povijesti i arheologije kojima je akademska godina 2018/2019 prijelazna godina u postupku vrednovanja studija (20ak studenata).

Studenti koji plaćaju participaciju dužni su prilikom upisa u Studentskoj službi priložiti potvrdu o uplati preostalog iznosa participacije. Iznimno je važno da svi studenti koji moraju plaćati participaciju svakako dođu u studentsku službu regulirati svoj status.

Školarina: HR 1823600001101311177
s pozivom na broj OIB- 1005

*POMOĆ PRI UPISU*
Tijekom prvih tjedan dana upisa, od 11. veljače do 15. veljače 2019. u dvorani A-104 u vremenu od 9 do 15h bit će osigurana podrška SVIM studentima za upis putem Studomata.

*NAPOMENE*
** Odabir kolegija iz CZON-a
Studenti koji su se prethodno prijavili na kolegije u Centru za obrazovanje nastavnika, dužni su preko Studomata odabrati iste te kolegije.
Studentima koji bez prethodne prijave u Centru za obrazovanje nastavnika odaberu preko Studomata neki od tih kolegija, odabir tog kolegija bit će poništen.
Na web stranici Ureda za ISVU bit će objavljen popis studenata kojima su obrisani kolegiji.

*** Studenti koji studiraju kombinaciju dvopredmetnih studijskih grupa različitog trajanja (3+4 i 2+1) NEĆE moći obaviti upis kolegija preko Studomata nego se za vrijeme trajanja upisa trebaju javiti u Studentsku službu gdje će im kolegije ručno upisati u ISVU. Ti studenti za upis izbornih kolegija trebaju pribaviti potvrde predmetnih nastavnika o upisu na kolegij i s tim se potvrdama javiti u Studentsku službu.

Za upis obaveznih kolegija u Studentskoj službi nije potrebna potvrda nastavnika.

Više informacija i detaljne upute obavezno provjerite na http://www.ffzg.unizg.hr/isvu/

Podsjećamo da je maksimalno trajanje studija propisano Pravilnikom o studiranju i da je definirano kao dvostruko dulje od propisanog trajanja studija. Nakon isteka tog vremena, student ne može nastaviti studij na istom studijskom programu.

Članak 16
Prestanak statusa studenta
1. Status studenta prestaje:

  • završetkom studija,
  • ispisom sa studija,
  • ako ne upiše sljedeću akademsku godinu u propisanom roku,
  • ako u dvije uzastopne akademske godine ne ostvari najmanje 35 ECTS bodova,
  • isključenjem na temelju stegovne odluke nadležnog tijela,
  • istekom vremena dvostruko duljeg od propisanog trajanja studija, s time da se u vrijeme trajanja studija ne uračunava vrijeme mirovanja obveza studenta.

2. Osoba koja izgubi status studenta ne može se upisati na isti studijski program niti nastaviti studij na istom studijskom programu. Student može nastaviti studij na drugim studijskim programima, ali samo nakon uspješnog polaganja razredbenog postupka.