Dekanica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Vesna Vlahović-Štetić na temelju članka 10. Pravilnika o izborima za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentske zborove sastavnica Sveučilišta u Zagrebu te prijedloga Fakultetskog vijeće Filozofskoga fakulteta od 20. veljače 2019. i prijedloga Studentskog zbora Filozofskog fakulteta Sveučilišta u zagrebu, a vezano na Odluku rektora Sveučilišta u Zagrebu o raspisivanju izbora za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentske zborove njihovih sastavnica donijela je Odluku o imenovanju Povjerenstva za prigovore za izbore za Studentski zbor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zgrebu.