Hrvatska zaklada za znanost objavila je natječaje za programe “Istraživački projekti” i ”Uspostavni istraživački projekti”.

Više detalja o natječajima možete naći ovdje.

• Programom Istraživački projekti financiraju se temeljna istraživanja koja stvaraju novo i unapređuju postojeće znanje o određenome području i koja su usmjerena na bolje razumijevanje predmeta istraživanja, kao i primijenjena istraživanja koja se provode s jasnim tehnološkim, gospodarskim ili društvenim ciljevima.

Datum raspisivanja natječaja: 28. veljače 2019.
Rok za prijavu: 30. travnja 2019. do 13:00

• Programu Uspostavni istraživački projekti cilj je potpora osnivanju novih istraživačkih grupa mladih znanstvenika kako bi se ubrzala uspostava samostalnih istraživačkih karijera nakon stjecanja doktorata znanosti. Natječaj je namijenjen istraživačima koji su doktorat znanosti stekli najmanje 2, a najviše 7 godina od roka za prijavu na Natječaj, koji žele osnovati ili razviti novu istraživačku skupinu i postati neovisni istraživači.

Datum raspisivanja natječaja: 28. veljača 2019.
Rok za prijavu: 30. travnja 2019. do 13:00 sati