Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu obavještava kolege, prijatelje, djelatnike i studente Fakulteta da je u četvrtak 28. veljače 2019. u 86. godini života preminuo prof. emer. dr. sc. Josip Silić, istaknuti hrvatski jezikoslovac, profesor u miru Odsjeka za kroatistiku.

Ispraćaj će se održati u ponedjeljak 4. ožujka 2019. u 10:40 sati na Krematoriju gradskog groblja Mirogoj.

Profesor emeritus Josip Silić rođen je 4. siječnja 1934. u Milašima na Grobnišćini. Školovao se u Ratuljama, Pazinu i Rijeci. Na Filozofskome fakultetu u Zagrebu završio je studij jugoslavenskih jezika i književnosti te ruskoga jezika i književnosti (1961), magistrirao (1970) i doktorirao (1975).

Od 1961. asistent na Katedri za suvremeni hrvatski jezik matičnoga fakulteta (danas Katedra za hrvatski standardni jezik), docent (1976), izvanredni profesor (1979), redoviti profesor (1984), redoviti profesor u trajnome zvanju (1999), professor emeritus (2005). Umirovljen je 2004.

G. 1963–1965. lektor hrvatskoga jezika na Sveučilištu u Lilleu (Francuska), 1988–1991. lektor hrvatskoga jezika na Sveučilištu u Bochumu (Njemačka). Član Hrvatskoga filološkog društva, Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku, Matice hrvatske, Katedre čakavskoga sabora Grobinšćine, Hrvatskoga kulturnog društva »Napredak«, Hrvatsko-makedonskoga društva, Hrvatsko-francuskoga društva i Hrvatsko-njemačkoga društva. Član uredništava časopisa Suvremena lingvistika i Umjetnost riječi. Redovni član Dukljanske akademije nauka i umjetnosti (2016).

Pisac brojnih udžbenika za srednje škole, gramatika i pravopisa hrvatskoga i crnogorskoga jezika. Suautor hrvatskoga računalnoga pravopisa, program spelling-checker poslije je ugrađen u hrvatsku inačicu Microsoftova programskoga paketa Office i bio uzor za slične programe za druge slavenske jezike.

Najvažnija djela: Od rečenice do teksta (Teoretsko-metodološke pretpostavke nadrečeničnog jedinstva) (1984), Pravopisni priručnik hrvatskoga ili srpskoga jezika (s Vladimirom Anićem, 1986, 1987, 1990), Pravopis hrvatskoga jezika (s Vladimirom Anićem, 2001), Hrvatski računalni pravopis. Gramatičko-pravopisni računalni vodič. Spelling-checker (sa Slavenom Batnožićem i Brankom Ranilovićem, 1996), Gramatika hrvatskoga jezika za gimnazije i visoka učilišta (s Ivom Pranjkovićem, 2005, 2007), Funkcionalni stilovi hrvatskoga jezika (2006), Pravopis crnogorskoga jezika s pravopisnim rječnikom (s Milenkom A. Perovićem i Ljudmilom Vasiljeva, 2010), Gramatika crnogorskoga jezika (s Adnanom Čirgićem i Ivom Pranjkovićem, 2010), Dihotomije. Izabrane rasprave (2019).