Predavanje kandidatura za izbore za Studentski zbor Filozofskoga fakulteta trajat će od 8. do 15. ožujka 2019.

Kandidacijski obrazac i dodatna dokumentacija predaju se u urudžbenom uredu i naslovljavaju na Izborno povjerenstvo za izbore za Studentski zbor Filozofskoga fakulteta. Budući da su se na Filozofskom fakultetu prestali upotrebljavati indeksi, u kandidacijskom obrascu umjesto broja indeksa treba unijeti JMBAG.

Izborno povjerenstvo će do 18. ožujka provjeriti valjanost kandidatura i objaviti na web stranici Filozofskog fakulteta te dostaviti Sveučilištu popis valjanih kandidatura. Kandidati čije su kandidature odbačene upućuju žalbe Povjerenstvu za prigovore do 20. ožujka.

Popis birača bi najkasnije 14. ožujka 2019. trebao biti objavljen na web stranici Filozofskog fakulteta, a do 21. ožujka studenti imaju pravo dopune ili ispravka popisa birača. Svi studenti, studentske organizacije, čelnici sastavnica ili od njih ovlaštene osobe mogu promatrati izbore uz prethodnu najavu Izbornom povjerenstvu koje će o tome izdati potvrdu najkasnije do 19. ožujka.