Sveučilište u Zagrebu je raspisalo Natječaj za akademsku mobilnost u 2019. godini (drugi krug) za c) mobilnost doktorskih studenata (KOTIZACIJE za aktivno sudjelovanje na znanstveno-stručnim skupovima) za prekograničnu mobilnost (01.07. do 31.12.2019.).

Prijava se sastoji od on-line prijave i cjelokupne dokumentacije koju treba poslati na: tsveljo@ffzg.hr.

Kriteriji za rangiranje prijava su objavljeni na mrežnim stranicama Fakulteta.

Rok za on-line prijavu: 6. svibnja, 2019.

Rok za slanje cjelokupne dokumentacije (u 1 PDF dokumentu/sken): 7. svibnja, 2019. na: tsveljo@ffzg.hr.