Najavljujemo radionicu o korištenju Sustava učenja na daljinu Omega u organizaciji Centra za potporu e-učenju FFZG. Radionica će se održati u utorak 23. travnja od 12.30 do 15.30 sati u Računalnoj učionici na prvom katu Knjižnice Filozofskog fakulteta.

Radionica je namijenjena nastavnicima Fakulteta koji nikad nisu koristili Sustav učenja na daljinu Omega, niti na njemu održavaju e-kolegije, a koristi mogu imati i nastavnici koji nemaju previše iskustva u korištenju sustava Omega. U sklopu radionice nastavnicima će biti prikazane mogućnosti koje pruža Sustav učenja na daljinu Omega. Nastavnici će moći za vrijeme radionice urediti svoje e-kolegije uz tehničku podršku osoblja Centra za potporu e-učenju FFZG.

Preduvjeti:
Nastavnici trebaju doći s postojećim nastavnim materijalima u digitalnom obliku na USB memoriji (u slučaju potrebe za digitalizacijom nastavnih materijala, možete se unaprijed javiti na cpeu@ffzg.hr) i okvirnom idejom koliko e-kolegija žele otvoriti/pokrenuti/poboljšati. Nastavnici moraju imati valjane podatke za pristup AAI elektroničkom identitetu (ako vam isti ne rade, javite se Službi za informatiku Fakulteta).

Trajanje: Radionica traje 3 sata.
Broj polaznika: Najviše 20 polaznika.
Iskaz interesa: http://cpeu.ffzg.unizg.hr/?page_id=209