Fakultet te Ministarstvo znanosti i obrazovanja potpisali su sporazum o suradnji na provedbi kurikularne reforme.

Neki od ciljeva suradnje uključuju sudjelovanje Fakulteta u osmišljavanju i ostvarivanju procesa obrazovne reforme, u kreiranju obrazovnih kurikula i programa edukacije te sudjelovanje u osposobljavanju učitelja, nastavnika, ravnatelja i stručnih suradnika za primjenu kurikularnih dokumenata.