mobilnaEKA – Platforma za mobilnost i međunarodnu suradnju etnologa i kulturnih antropologa Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu poziva sve zinteresirane na predavanje pod naslovom ”Nasilna smrt. Mobilizacijski potencijali i posthumni semantički sistemi” koje će održati Željana Tunić (Sveučilište Friedrich Schiller, Jena, Njemačka) u četvrtak 9. svibnja u 14.00 sati u dvorani A001 Fakulteta.