Katedra za antičku provincijalnu i ranokršćansku arheologiju poziva sve zaintersisrane na predstavljanje istraživačkog projekta Hrvatske zaklade za znanost Razumijevanje rimskih granica: primjer istočnog Jadrana, koje će se održati 8. svibnja u 12:30 sati u dvorani Fond 1 Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.