Sveučilište u Zagrebu, Centar za poslijediplomske studije raspisao je Natječaj za upis na Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij Intelektualno vlasništvo za stjecanje akademskog naziva: sveučilišni specijalist/specijalistica intelektualnog vlasništva u akademskoj godini 2019./2020.

Interdisciplinarnost kao jedna od temeljnih značajki ovog studija omogućava da ovaj studij upišu osobe različitih struka: društvenog, humanističkog, prirodoslovnog, tehničkog, biotehničkog ili biomedicinskog znanstveno-nastavnog te umjetničkog područja.

Pravo upisa na studij imaju osobe koje su završile sveučilišni dodiplomski ili diplomski studij društvenog, humanističkog, prirodnog ili tehničkog smjera, ostvarivši najmanje 300 ECTS bodova (s njima su izjednačene osobe koje su po predbolonjskim studijskim programima stekle akademske nazive dipl.iur., dipl.oec., dipl. ing., prof. i sl.) ili usporedivi studij u inozemstvu.

Rok za podnošenje prijava na ovaj natječaj je do 20. lipnja 2019.

Upis na studij započinje 20. lipnja 2019. godine.

Nastava započinje 1. listopada 2019. godine i održava se u zimskom i ljetnom semestru ak. god. 2019./2020.