Tumačenje Ministarstva znanosti i obrazovanja: sukladno članku 10. stavku 6. Zakon o obavljanju studentskih poslova (NN broj 96/2018) status studenta utvrđuje se uvidom u elektroničke evidencije podataka o studentima u Informacijskom sustavu visokih učilišta (ISVU) i Informacijskom sustavu studentskih prava (ISSP). Sukladno članku 10. stavku 2. Zakona, pravo na sklapanje ugovora ne može biti duže od dvostrukog vremena trajanja studija na prvoj i drugoj razini. Upisane godine mirovanja studija ne uračunavaju se u ukupno vrijeme trajanja prava na obavljanje studentskih poslova. Ako je student upisao mirovanje obveza studija onda mu miruju prava i obveze te u tom razdoblju ne ostvaruje pravo na subvencionirane troškove smještaja (osim studenata s invaliditetom) i prehrane kao ni pravo na obavljanje studentskih poslova putem studentskih ugovora posredstvom studentskih centara.