Omogućeno je obavještavanje korisnika o promjenama podataka u ISVU putem e-maila tako da studenti i nastavnici pravovremeno dobiju informacije koje su im interesantne i da ne moraju provjeravati jesu li se dogodile promjene u podacima u ISVU. Popis događaja za koje se šalju poruke korisnicima nalazi se na linku: https://wiki.srce.hr/x/DQFo

STUDENTI

Studenti na Studomatu trebaju aktivirati dobivanje obavijesti na e-mail tako da iz izbornika Podaci o studentu odaberu E-mail opcije. E-mail opcije student može aktivirati samo putem Studomata kojemu pristupa koristeći Internet preglednike (dakle, ne putem info-kioska na Fakultetu).

Nakon što student odabere E-mail opcije, potrebno je unijeti e-mail adresu na koju želi primati obavijesti, te odabrati opciju Aktiviraj. Nakon toga će student dobiti poruku na upisanu e-mail adresu, u kojoj je aktivacijski kod. Student dobiveni aktivacijski kod mora unijeti u predviđeno polje na Studomatu i odabrati opciju Aktiviraj. Nakon što student aktivira svoju e-mail adresu, potrebno je odabrati koje obavijesti želi primati.

Detaljne upute i informacije dostupne su na https://wiki.srce.hr/x/7IEZ.

NASTAVNICI

Svi su nastavnici obavezni aktivirati primanje obavijesti o događajima u ISVU na e-mail. Za svakog je nastavnika već evidentirana FFZG e-mail adresa u ISVU i na tu će se adresu slati obavijesti.

Nastavnici trebaju na Nastavničkom portalu aktivirati primanje obavijesti tako da pod Postavkama primanja obavijesti na e-mail za Filozofski fakultet (130) odaberu kvačicu u polju Želite li primati obavijesti na e-mail.

Nakon odabira, redak s ustanovom postat će zelen te je još potrebno potvrditi odabir klikom na gumb Potvrdi promjenu. Nakon potvrđivanja promjene, opcija Primanje obavijesti na e-mail postat će aktivna. Aktivna opcija Primanje obavijesti na e-mail označena je plavom bojom.

Detaljne upute i informacije dostupne su na https://wiki.srce.hr/x/LAFo.