Hrvatska zaklada za znanost objavila je natječaj ‘Potpora istraživačima za prijavu na programe Europskog istraživačkog vijeća’.

Ovim programom potiče se razvoj suradnje između hrvatskih istraživača (gostujući istraživač) i sadašnjih voditelja ERC projekata radi stjecanja iskustva te razvoja i pripreme vlastite prijave projektnog prijedloga za natječaj ERC programa. Programom se financiraju posjeti voditeljima ERC projekata koji se trenutačno provode i provodit će se u vrijeme planirano za posjet, u trajanju od 1 do 6 mjeseci.

Gostujući istraživač treba zadovoljiti sljedeće uvjete: aktivan istraživač s priznatim rezultatima na međunarodnoj razini; mora zadovoljavati uvjete za prijavu na natječaj ERC programa te mora biti u stalnom radnom odnosu u instituciji iz koje prijavljuje projekt.

Istraživačko područje: sva područja prirodnih znanosti, biomedicine i zdravstva, tehničkih znanosti, biotehničkih znanosti, društvenih znanosti, humanističkih znanosti i interdisciplinarne znanosti.

Najveći ukupni iznos financiranja po projektu: financiranje koje dodjeljuje HRZZ iznosi mjesečno 2.000,00 eura neto (u kunskoj protuvrijednosti) za smještaj i hranu. Osim toga HRZZ će pokriti i trošak javnog prijevoza do mjesta institucije-domaćina.

Trajanje financiranja posjeta: od 1 mjeseca do 6 mjeseci

Rok za prijavu: 2. listopada 2019. do 13:00

Okvirni kraj vrednovanja: prosinac 2019. godine.

Napomena: Obavještavaju se svi kandidati za gostujuće istraživače da im sudjelovanje u programu ne pruža poseban tretman na natječaju za dodjelu ERC potpore.

Obrasce i dodatnu dokumentaciju potrebno je ispuniti prema uputama navedenim u natječaju na engleskom i hrvatskom jeziku i poslati e-poštom.

Izjava prijavitelja da će se javiti na natječaj popunjava se samo na hrvatskom jeziku, a pismo podrške voditelja ERC projekta popunjava se samo na engleskom jeziku.

Sva pitanja vezana uz ovaj natječaj možete slati na ercpotpora@hrzz.hr.

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na: http://www.hrzz.hr/default.aspx?id=53

Za sve dodatne informacije slobodno se obratite na icaleta@ffzg.hr

U cilju potpisivanja službenih natječajnih obrazaca od strane čelnika ustanove, natječajnu dokumentaciju potrebno je dostaviti u Ured za znanost i projekte (c-013) do ponedjeljka 30. rujna 2019.