Studentice i studenti koji su obvezni plaćati školarinu za svoj studij mogu se prijaviti na natječaj za odrađivanje školarine koji se raspisuje početkom
svake akademske godine.

Studenti mogu odraditi cijelu školarinu ili samo dio školarine, ovisno o broju odrađenih radnih sati i neto cijene jednog sata, kako je navedeno u tekstu natječaja.