• odnosi se na 2. i 3. godinu preddiplomskog studija, 2. godinu diplomskog studija kao i na sve izvannominalne godine studija
  • studenti 1. godine preddiplomskog studija moći će u istom roku upisati izborne kolegije na STUDOMATU/WEBOMATU ukoliko im je to predviđeno studijskim programom

Upisi u zimski semestar ak. god. 2019./2020. započinju u ponedjeljak 16. rujna 2019. u 9.00 sati, a završavaju u utorak 1. listopada 2019. u 14.00 sati.

Studenti su u tom periodu dužni obaviti upis na jedan od sljedećih načina:

a) REDOVNI UPIS
Studenti koji prilikom upisa putem WEBOMATA/STUDOMATA mogu bez problema upisati sve kolegije zimskog semestra koje moraju/žele upisati i nisu obavezni plaćati participaciju (imaju dovoljan broj stečenih ECTS bodova, odnosno najmanje 55), mogu svoj upis u potpunosti obaviti putem WEBOMATA/STUDOMATA što znači da ga ne moraju obavljati u Studentskoj službi.

Potvrde o studiranju, nakon što ih zatraže putem WEBOMATA/STUDOMATA (8 kiosk Studomata u zgradi Fakulteta i sva računala u A-104) studenti će moći podići sljedeći radni dan u razdoblju od 14h do 16h ispred INFO-centra koji će u tom razdoblju samo izdavati potvrde. Po završetku upisnog roka, potvrde o studiranju će se podizati kao i do sada.

Svi studenti viših godina obvezni su uplatiti upisninu u iznosu od 200,00 kn. Potvrdu o uplati upisnine potrebno je donijeti prilikom preuzimanja potvrde/a o studiranju. Potvrde o studiranju neće se izdavati bez dokaza o uplati upisnine.

b) ABECEDNI UPIS
Studenti koji zbog različitih problema ne uspiju upisati sve kolegije koje moraju/žele putem STUDOMATA/WEBOMATA i/ili koji su obveznici plaćanja participacije moraju svoj upis obaviti u Studentskoj službi abecedno po svojim prezimenima (osobe s dva prezimena abecedno po prvom) određenim danima u tjednu:
• svaki PONEDJELJAK u navedenom razdoblju (od 16. rujna do 1. listopada) – studenti od A do D
• UTO – DŽ-H
• SRI – I-M
• ČET – N-S
• PET – Š-Ž

Svi studenti koji su obveznici plaćanja participacije moraju, uz dokaz o uplati upisnine, donijeti i dokaz o uplati participacije u troškovima studiranja. Potvrde o studiranju moći će podići prilikom samog upisa, ali se potvrde neće izdavati bez dokaza o uplati.

c) UPIS 3+2/4+1
Upis studenata s kombinacijom studija 3+2/4+1 obavlja se ručno u Studentskoj referadi bez obzira na gore navedeni raspored. Molimo te studente da upis dođu obaviti što ranije. Ti studenti za upis izbornih kolegija trebaju pribaviti potvrde predmetnih nastavnika o upisu na kolegij i s tim se potvrdama javiti u Studentsku službu. Za upis obaveznih kolegija u Studentskoj službi nije potrebna potvrda nastavnika.

Svi studenti koji su obveznici plaćanja participacije moraju, uz dokaz o uplati upisnine, donijeti i dokaz o uplati participacije u troškovima studiranja. Potvrde o studiranju moći će podići prilikom samog upisa, ali se potvrde neće izdavati bez dokaza o uplati.

d) IZVANNOMINALNI UPIS
Studenti koji su tijekom svog preddiplomskog ili diplomskog studija upisali/odslušali sve kolegije, stekli sve uvjete za izlaske na sve ispite, ali nisu položili sve ispite ili nisu obranili diplomski rad/ove (izvannominalni studenti), također moraju upisati akademsku godinu.

Podsjećamo da je maksimalno trajanje studija propisano Pravilnikom o studiranju (čl.16., st. 1.6 i st. 2) i definirano kao dvostruko dulje od propisanog trajanja studija. Nakon isteka tog vremena, student ne može nastaviti studij na istom studijskom programu. Neupisivanje akademske godine u propisanom roku smatrat će se odustajanjem od studija (Pravilnik o studiranju, čl.16, st.1.3).

Podaci za uplatu:
Upisnina: HR 1823600001101311177
s pozivom na broj OIB- 1008

Školarina: HR 1823600001101311177
s pozivom na broj OIB- 1005

POMOĆ PRI UPISU
Tijekom prvog tjedna upisa, od 16. rujna do 20. rujna 2019. u dvorani A-104 u vremenu od 9.00 do 15.00 h bit će osigurana podrška SVIM studentima za upis putem Studomata.

Više informacija i detaljne upute obavezno provjerite na:
http://www.ffzg.unizg.hr/stuslu/
http://www.ffzg.unizg.hr/isvu/