Razredbeni ispit za Slobodni trogodišnji studij Sinologija održat će se u ponedjeljak, 30. rujna 2019. u 18.00 sati, u sobi B102 Filozofskog fakulteta.

Ispit se sastoji od provjere znanja engleskoga jezika i motivacijskoga razgovora.

Pravo prijave za upis na slobodni studij Sinologije imaju osobe koje su redovno upisale najmanje V. semestar sveučilišnoga studija ili su već završile (diplomirale) neki četverogodišnji sveučilišni studij ili su završile dvogodišnji studij te stekle višu stručnu spremu (IV. stupanj).

Prijave za razredbeni ispit primaju se u Studentskoj službi Filozofskog fakulteta od ponedjeljka, 16. rujna do petka, 27. rujna 2019. godine od 9.00 do 14.00 sati. Kandidati trebaju priložiti obrazac prijave (podiže se u Info-centru Filozofskog fakulteta), potvrdu o završetku studija ili o upisanom V. semestru, domovnicu i rodni list (izvornik ili presliku) te uplatnicu s uplaćenim troškovima prijave i upisa (u iznosu od 250,00 kn).

Školarina iznosi 2000,00 kn po godini studija, plativo semestralno (1000,00 kn pri upisu u zimski, odnosno u ljetni semestar).

Uplata se vrši na žiro račun Filozofskog fakulteta: HR1823600001101311177, uz poziv na broj: 1007-OIB.