Razredbeni ispit za slobodni trogodišnji studij japanologije održat će se 26. i 27. rujna 2019. godine u 18.00 sati. Prvi dan održava se pismeni (u dvorani D 5) i usmeni dio ispita (u sobi B 102) za prvih 10 kandidata na listi, a drugi dan samo usmeni (u sobi B 102) za ostatak kandidata.

Ispit se sastoji od eseja na engleskom jeziku na temu po izboru iz japanske kulture i motivacijskog razgovora.

Za prijave treba se obratiti Studentskoj službi Filozofskog fakulteta.

Više informacija o ispitu možete pogledati ovdje.