U zimskom semestru ak. god. 2019./2020. održava se izborni kolegij ”Upravljanje karijerom”  namijenjen studentima diplomskih studija Filozofskog fakulteta (izvođači: prof. dr. Darja Maslić Seršić (nositeljica) i dr.sc. Jasmina Tomas, poslijedoktorandica, Odsjek za psihologiju).

Kolegij se provodi u sklopu projekta Europskog socijalnog fonda ”P-S-I Podrška Studenata u Integraciji marginaliziranih skupina na tržište rada” (nositelj: Institut za razvoj tržišta rada u partnerstvu s Filozofskim fakultetom).

Kolegij će se provoditi metodom društveno korisnog učenja te uključivati izravan rad s nezaposlenim osobama iz marginaliziranih skupina (studenti će stečena znanja primjenjivati u provedbi intervencija namijenjenih poticanju njihove zapošljivosti i zapošljavanja).

Uvjeta za upis na kolegij nema, ali uvjet za pohađanje i polaganje kolegija je pohađanje pripremne edukacije za uključivanje u program društveno korisnog učenja na temu pružanja podrške socijalnom uključivanju marginaliziranih skupina i njihovom pristupu tržištu rada*.

Nastava će se održavati u terminu navedenom u rasporedu ili u dogovorenim terminima odlazaka na terensku nastavu.

Kolegij nosi 6 ECTS bodova, a detaljnije informacije nalaze se u ECTS informacijskom paketu.

* Pripremna edukacija će biti organizirana i financirana u sklopu navedenog projekta (tijekom jednog vikenda u listopadu u okolici Zagreba).