Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu obavještava kolege, prijatelje, djelatnike i studente Fakulteta da je omiljena profesorica i draga kolegica dr. sc. Barbara Kryżan-Stanojević preminula 14. rujna u Zagrebu.

Posljednji ispraćaj profesorice Kryżan-Stanojević održat će se u srijedu 18. rujna u 14.30 sati na Krematoriju zagrebačkoga groblja Mirogoj.

Prof. dr. sc. Barbara Kryżan-Stanojević (Tczew, 20. 2. 1947. – Zagreb, 14. 9. 2019.) diplomirala je rusistiku, polonistiku i srbokroatistiku u Varšavi te 1983. obranila doktorsku disertaciju pod naslovom Zagadnienia predykacji imiennej w języku polskim, słoweńskim i serbsko-chorwackim (Pitanja imenskog predikata u poljskom, slovenskom i srpsko-hrvatskom jeziku). Od 1974. radila je kao asistent, potom viši asistent u Poljskoj akademiji znanosti (PAN) u Varšavi. U razdoblju od 1985. do 1992. bila je voditeljica Odjela za prevođenje i knjižnice Instituta za istraživanja i razvoj u Podravci.

Na Filozofski fakultet u Zagrebu dolazi u travnju 1992., gdje na studiju poljskog jezika jezika i književnosti radi kao lektorica te viša lektorica, a od 2007. kao docentica pa izvanredna profesorica. Nakon umirovljenja 2012. godine držala je nastavu kao vanjska suradnica.

Osim Lektorskih vježbi izvodila je i nastavu iz mnogih kolegija koje je omislila i uvela (Funkcionalni stilovi, Povijest poljskog jezika, Uvod u poljsku lingvistiku, Poljski dijalekti i sociolekti, Ekolingvistika, Kognitivizam i prevođenje, Metodologija jezikoslovnog znanstvenog rada, Kultura poljskog jezika i Jezik medija), a posebno je značajan njezin napor da se formalizira terenska nastava koja je povećala zanimanje studenata za studij poljskog jezika i književnosti.

Bila je suradnica na dvama inozemnim međunarodnim znanstvenim projektima (Słownik pojęć polityczno-społecznych krajów Europy Środkowej i Wschodniej i Dictionnaire des notions politiques et sociales des pays d’Europe centrale et orientale) te nekoliko hrvatskih, a od 2007. voditeljica projekta Suprotstavljanje globalizaciji jezika i kultura.  

Od 1993. do 1999. godine bila je vanjski suradnik Komisije za međunarodnu slavističku jezikoslovnu bibliografiju Međunarodnog slavističkog komiteta. Bila je voditeljica Zagrebačkog lingvističkog kruga, članica Međunarodnog društva nastavnika poljskog jezika Bristol, Poljskog jezikoslovnog društva, Hrvatskog filološkog društva, Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku i Matice hrvatske.

Godine 2002. primila je odličje poljskog Ministra kulture i narodne baštine Zaslužan za promidžbu poljske kulture.

U svojem se plodnom znanstvenom radu bavila temama iz područja sociolingvistike, kognitivne lingvistike, translatologije i glotodidaktike. Osim respektabilnog broja znanstvenih radova objavila je udžbenik i priručnike namijenjene studentima polonistike i inojezične kroatistike, četiri uredničke knjige i brojne prijevode s poljskog na hrvatski.

Odlazak profesorice Barbare Kryżan-Stanojević veliki je gubitak za sve koji su je poznavali, surađivali i prijateljevali s njom.