Pozivaju se svi zainteresirani na promociju zbornika “Poglavlja iz romanske filologije: u čast akademiku Augustu Kovačecu o njegovu 80. rođendanu” koja će se održati 24. rujna 2019. u 11.00 sati, u Vijećnici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Nadamo da ćete svojom prisutnošću uveličati ovu prigodu!