Početak akademske godine 2019./2020. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu je u ponedjeljak 30. rujna 2019.

Od 1. do 4. listopada 2019. u prostorima Filozofskog fakulteta provode se aktivnosti u okviru Orijentacijskog tjedna namijenjenog studentima koji prvi put dolaze na studij na Filozofski fakultet.

Od 1. do 4. listopada 2019. održat će se sastanci nastavnika i studenata prve godine preddiplomskih studija prema posebnom rasporedu svakog odsjeka, a na višim studijskim godinama u tom će se periodu obaviti odabir izbornih kolegija, raspoređivanje studenata u seminarske grupe i vježbe te odabir aktivnosti i termina pri Samostalnoj katedri za kineziologiju, Centru za strane jezike i Centru za obrazovanje nastavnika.

Redovita nastava za studente viših godina preddiplomskih i diplomskih studija počinje u ponedjeljak 30. rujna 2019. prema rasporedu.

Sastanak Uprave Fakulteta i pročelnika odsjeka ili njihovih zamjenika sa studentima prve godine preddiplomskog studija održat će se u utorak, 1. listopada 2019. u dvorani D-VII prema sljedećem rasporedu:

U 10:00 sati:

 • Odsjek za arheologiju
 • Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
 • Odsjek za filozofiju
 • Odsjek za fonetiku
 • Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
 • Odsjek za komparativnu književnost
 • Odsjek za pedagogiju
 • Odsjek za povijest
 • Odsjek za povijest umjetnosti
 • Odsjek za psihologiju
 • Odsjek za sociologiju

U 12:00 sati:

 • Odsjek za anglistiku
  engleski jezik i književnost
  švedski jezik i kultura
 • Odsjek za germanistiku
  njemački jezik i književnost
 • Odsjek za istočnoslavenske jezike i književnosti
  ruski jezik i književnost
  ukrajinski jezik i književnost
 • Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
  bugarski jezik i književnost
  makedonski jezik i književnost
  slovenski jezik i književnost
  srpski jezik i književnost
 • Odsjek za klasičnu filologiju
  grčki jezik i književnost
  latinski jezik i književnost
 • Odsjek za hungarologiju, turkologiju i judaistiku
 • Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
  indologija
  sinologija
  japanologija
 • Odsjek za kroatistiku
 • Odsjek za lingvistiku
 • Odsjek za romanistiku
  francuski jezik i književnost
  portugalski jezik i književnost
  rumunjski jezik i književnost
  španjolski jezik i književnost
 • Odsjek za talijanistiku
 • Odsjek za zapadnoslavenske jezike i književnosti
  češki jezik i književnost
  poljski jezik i književnost
  slovački jezik i književnost

Napomena:

Studenti dvopredmetnih studija trebaju biti prisutni u jednom terminu sastanka po svom izboru.

Svim studentima i nastavnicima želim lijep početak i uspješnu akademsku godinu 2019./2020.

Početak nastave u ak. god. 2019_2020