Objavljen je Natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru Erasmus+ programa Ključna aktivnost 1 (KA107) – Projekti mobilnosti između država sudionica u programu i partnerskih država za razdoblje mobilnosti od 02.12.2019. do 31.03.2021. (BOSNA I HERCEGOVINA, CRNA GORA, IRAN, KOSOVO, UKRAJINA). Rok za prijavu: do 23. listopada 2019.

Natječaj je raspisan za određena područja suradnje (navedena u tablici u Popisu koji je objavljen uz Natječaj).

  • Pristupnici su dužni proučiti cjelokupni tekst Natječaja i Uputa
  • UPUTE za dokumente: Dokaz o zaposlenju i Potpisanu suglasnost za odsustvo s radnog mjesta
  • OBRAZAC za dokument: Dokaz o zaposlenju i Potpisanu suglasnost za odsustvo s radnog mjesta
  • Staff Mobility for Teaching agreement potpisuju i pečatom ovjeravaju OBJE ustanove (inozemno sveučilište i Filozofski fakultet; potpisnik = VICE-DEAN Prof. Dragan Bagić, PhD.