Godišnja nadogradnja Sustava učenja na daljinu Omega na novu inačicu softvera nastavlja se ovaj petak, 27. rujna 2019. u 14.00h. Proces
migracije će trajati do predvidivo 23.00h u nedjelju, 29. rujna 2019. U tom periodu će Sustav Omega biti u potpunosti nedostupan.