U skladu s Natječajem za prijelaz studenata s drugih sveučilišta u Republici Hrvatskoj na studij Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2019./2020., prijelaz je odobren sljedećim pristupnicima:

BEGONJA, Tihana

BLAZONIJA, Ramona

BUKOVIĆ, Ivana

KNEŽEVIĆ, Marta

MENDAŠ, Klara

MRKOVIĆ, Jelena

PETROVIĆ, Juraj

RAK, Mateja

ROVIS, Vita

SLAVIĆ, Jure Mihael

ŠUGAR, Dora

VRSALOVIĆ, Lucija

Studenti prijelaznici moraju se upisati do završetka upisnog roka, do 4. listopada 2019. godine.