U skladu s člankom 29. Pravilnika o funkcioniranju Vijeća studenata FFZG-a, Vijeće studenata raspisuje izbore za studentske predstavnike u vijećima pojedinih odsjeka i u Vijeću studenata za akademsku godinu 2019./2020.

Izbori će se održavati od ponedjeljka, 7. listopada do petka, 25. listopada 2019.

Studentski predstavnici i njihovi zamjenici biraju se na svakoj studijskoj godini svakoga studijskog programa na preddiplomskim i diplomskim studijima Fakulteta na mandat od jedne akademske godine, a izbore provode članovi Vijeća studenata.