Katedra za hungarologiju poziva zainteresirane studente i nastavnike na gostujuća predavanja istaknutog mađarskoga lingvista prof. Ádáma Nádasdyja 16. i 17. listopada.

Teme i termini predavanja:

 • Struktura mađarskoga u svjetlu slavenskih jezika upotreba i neupotreba glagola biti
  (A magyar nyelv rendszere a szláv nyelvek tükrében a létige használata és nemhasználata)
  Vrijeme: 16. listopada u 14.00 sati, dvorana A 217.
 • Novije pojave u sintaksi mađarskoga jezika: nezavisne surečenice koje se grade prema lijevoj periferiji
  (Újabb jelenségek a magyar mondatszerkezetben: a balról építkező korlátozó
  mellékmondat)
  Vrijeme: 17. listopada u 11.00 sati, dvorana A 217.

Predavanja će se održati na mađarskom jeziku.