Natječaj je objavljen temeljem bilateralnog sporazuma o suradnji između Slovenske istraživačke agencije (ARRS) i Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ).

Opći cilj istraživačkih projekata je stvaranje novog i unaprjeđenje postojećeg znanja, a glavni su instrument podrške međunarodnoj suradnji. Konačni je cilj stvaranje kritične mase istraživačkih skupina koje će biti konkurentne na međunarodnoj razini. Istraživačkim projektima–Slovensko-hrvatskim bilateralnim projektima (IPS-2020-01) financiraju se temeljna istraživanja koja stvaraju novo i unapređuju postojeće znanje o određenome području i koja su usmjerena na bolje razumijevanje predmeta istraživanja. Tematika koja se predlaže mora biti međunarodno prepoznatljiva i/ili nacionalno relevantna, a predlagatelj projektnog prijedloga mora imati izvrsna dosadašnja postignuća.

Hrvatska zaklada za znanost ovim natječajem financira hrvatski dio slovensko –hrvatskih istraživačkih projekata koji su pozitivno ocijenjeni u postupku međunarodne recenzije na natječaju koji provodi Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) kao glavna agencija (Lead Agency)i prihvaćeni su za financiranje pod uvjetom da su zadovoljeni formalni kriteriji obaju partnerskih organizacija.

Slovenski voditelj istraživačkog projekta u suradnji s hrvatskim partnerom priprema zajednički projektni prijedlog u skladu s natječajem ARRS-a te ga prijavljuje na natječaj ARRS-a.

Projektne prijave sadrže zajednički znanstveni opis projekta i naznačuju znanstveni doprinos slovenskih i hrvatskih istraživača.

Slovenski i hrvatski dio istraživačkog projekta mora biti usko povezan i komplementaran te znanstveni doprinos obje strane mora biti jasno razrađen, vidljiv i transparentan.

Rok za prijavu: 29. siječnja 2020. do 13:00 sati (CET)
Istraživačko područje: sva znanstvena područja
Trajanje financiranja projekta: 3 godine

Financiranje: za projekte iz društvenih i humanističkih znanosti od 600.000,00do 900.000,00 kuna. Iznos financiranja treba biti ravnomjerno raspoređen tijekom svih godina provedbe projekta. Najmanje ukupno financiranje projekta isključujući troškove osoblja može biti 300.000,00kuna.

Prijava na natječaj bit će moguća isključivo putem EPP sustava koji će bit otvoren za prijave tijekom siječnja.

Obavijest o otvaranju EPP sustava bit će objavljena na mrežnim stranicama HRZZ-a, a svi se korisnici već mogu registrirati u EPP sustav.

Natječajnu dokumentaciju i više informacija o natječaju možete naći na: http://www.hrzz.hr/default.aspx?id=53#UIP%202020

Za dodatne informacije slobodno se obratite na icaleta@ffzg.hr