Otkazuje se predstavljanje knjige ”Difficultés de la langue française vues par les croatophones”, autorice Darje Damić Bohač predviđeno u srijedu 18. ožujka na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Salle CRU, A 107.