Na izvanrednoj sjednici održanoj u ponedjeljak, 27. travnja 2020., sazvanoj u povodu 18. točke dnevnog reda sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu „Odluka o uskrati suglasnosti na prijedlog programa rada predloženika za dekana Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Nevena Jovanovića“ Vijeće Filozofskog fakulteta izglasalo je sljedeću:

Izjavu

1. Prijedlog programa rada prof. dr. sc. Nevena Jovanovića prihvaćen je na sjednici Vijeća Filozofskog fakulteta prije dva mjeseca, 26. veljače, na tajnom glasanju, većinom glasova (76 glasova za i 9 protiv od 85 prisutnih). Od tada rektor Sveučilišta u Zagrebu nije ni Filozofskom fakultetu ni kolegi Jovanoviću, pisano ili usmeno, dostavio nikakve primjedbe na program kao ni poziv na razgovor.

Napominjemo da prema Statutu Sveučilišta u Zagrebu, čl. 42. st. 2, Senat mora, na prijedlog rektora, „u roku od mjesec dana odlučiti o davanju suglasnosti na uredno podneseni zahtjev“, kao i da: „Odluka rektora i Senata kojom se uskraćuje suglasnost mora biti obrazložena“. Očevidno je da  se u slučaju Filozofskog fakulteta i njegova kandidata nije poštovala nijedna od spomenutih statutarnih odredbi. Štoviše, program kolege Jovanovića članovima Senata nije još uvijek službeno dostavljen.

2. Pritom je sjednica Senata na kojoj bi se trebala izglasati “uskrata” suglasnosti kandidatu za dekana Filozofskog fakulteta organizirana na posve neprimjeren način. Na njoj je onemogućeno svako očitovanje ili rasprava sudionika, što je u potpunosti proturječno ideji akademske demokracije, kao i ulozi Senata kao središnjeg tijela Sveučilišta u Zagrebu koje donosi odluke o najvažnijim akademskim, istraživačkim, studijskim, financijskim i poslovnim pitanjima. Izgleda da se od članova Senata očekuje da se bez rasprave ili prigovora oglase e-mailom i šutke prihvate ponuđenu „uskratu“. Za sve ostale programe kandidata za dekane sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, sudeći po dnevnom redu, predložena je suglasnost i očekivano odobrenje. Jedino za Filozofski fakultet vrijedi ničim obrazložena „uskrata“.

3. Stoga tražimo da rektor predloži Senatu prihvaćanje programa kandidata za dekana Filozofskog fakulteta i omogući Filozofskom fakultetu jednakopravnost u odlučivanju i izboru koja vrijedi za sve ostale sastavnice Sveučilišta u Zagrebu. Podsjećamo tek na Zapisnik 15. redovite sjednice Senata održane 10. lipnja 2014., kad je prilikom slične situacije na jednoj sastavnici Sveučilišta, zabilježen istup tadašnjeg dekana Filozofskog fakulteta Damira Borasa koji „ne ulazeći u sadržaj navoda Rektora o tome zašto program rada predloženika nije dobar, smatra da treba omogućiti fakultetu da sam izabere dekana ako interesi predloženika izraženi u programu rada, nisu u suprotnosti sa interesima i/ili Statutom Sveučilišta.

4. Ne tražimo da za nas vrijedi ništa više od onoga što vrijedi za ostale sastavnice Sveučilišta, ali jednako tako ne pristajemo da za nas vrijedi bilo što manje. Iz odnosa prema programu kolege Jovanovića, kao i općenito spram Filozofskog fakulteta, vidljivo je da rektor osobni animozitet i samovolju pretpostavlja poštivanju statuta i s njim u skladu izraženoj demokratskoj volji upravljačkih tijela Filozofskog fakulteta. S tim činjenicama sadašnja uprava Filozofskog fakulteta živi već treću godinu svog mandata i radi u rijetko nepovoljnim okolnostima. Filozofski fakultet nije ničije privatno vlasništvo nego javno dobro s demokratskim institutima upravljanja. Rektor, nažalost, pokazuje zabrinjavajući demokratski deficit. Ako pak Filozofski fakultet ne može samostalno odlučivati tko će u demokratskom procesu odmjeravanja programa biti njegov dekan, ako na Senatu naši predstavnici ne mogu doći do riječi niti znati na temelju kojih je argumenata osporen naš kandidat, ako rektor ne namjerava podržati izbor Vijeća Filozofskog fakulteta, dakle, ako je Filozofski fakultet problem Sveučilišta u Zagrebu, onda možemo pretpostaviti logiku kojom će se problem razriješiti – to je okupacija. Rektor želi izazvati novu krizu upravljanja na Filozofskom kako bi njime sam upravljao iz Rektorata preko oktroiranog namjesnika.