Filozofski fakultet u Zagrebu nabavio je licencije za korištenje softvera za provjeru autentičnosti akademskih radova PlagScan.

1. ŠTO JE PLAGSCAN?

PlagScan je njemački softver za provjeru autentičnosti pisanih radova ili drugim riječima softver za detekciju plagijata.

2. TKO SVE MOŽE KORISTITI PLAGSCAN?

Softver mogu koristiti nastavnici, nenastavno osoblje i studenti. Studenti mogu koristiti softver neograničeno, a rad provjeravaju unutar studentskog korisničkog sučelja.

3. KAKO PRISTUPITI SOFTVERU?

Korištenjem elektroničkog identiteta u sustavu AAI@EduHr.

Softveru možete pristupiti preko ove poveznice: Pristup softveru PlagScan

4. KAKO RADI SOFTVER PLAGSCAN?

Softver za provjeru autentičnosti uspoređuje uneseni rad s dostupnim vanjskim izvorima. Prepoznaje i označava podudaranja i generira izvještaj. Izvještaj se zatim analizira.

5. S KOJIM SE IZVORIMA USPOREĐUJE POSTAVLJENI RAD?

Izvori koje za usporedbu tekstova koristi PlagScan:

  • Internet (Bing i odabrane akademske internetske stranice)
  • preko 20 000 znanstvenih časopisa u otvorenom pristupu
  • PlagScan baza
  • dodatni izvori (npr. sustavi Dabar, Hrčak)

6. U KOJEM SE FORMATU UNOSI DOKUMENT?

Preporuka je učitavati dokumente u .docx i .pdf formatima, a maksimalna veličina dokumenta  je 100 MB.

7. KAKO PODESITI POSTAVKE PRI PROVJERI RADA?

Prilikom provjere rada mogu se koristiti zadane postavke ili ih se može prilagoditi vlastitim potrebama. Istražite u Uputama za korištenje softvera PlagScan.

8. ZNAČI LI VISOK POSTOTAK PODUDARNOSTI DA JE RAD PLAGIRAN?

Izvještaj koji generira softver pronalazi podudarnosti, no potrebna je daljnja analiza.

Izvještaj služi kako bi se mogle ispraviti greške i propusti prilikom citiranja i parafraziranja. Softver koristi tri boje za isticanje podudarajućeg sadržaja:

Crvena boja: označava potpuno podudaranje odnosno potencijalni plagijarizam.
Plava boja: potencijalno parafrazirana podudaranja.
Zelena boja: ispravno navedeni citati.

Prijava
Prijava u PlagScan

Pomoć u korištenju PlagScana
Provjera radova u softveru PlagScan: brza pomoć za studente
Upute za korištenje softvera PlagScan
Najčešće postavljena pitanja

Više informacija
Softveri za provjeru autentičnosti
Popis ustanova koje su odabrale PlagScan