Zagreb, 1. svibnja 2020.

Poštovani Rektore, poštovani članovi Senata, poštovani članovi akademske zajednice,

kao članovi Sveučilišta u Zagrebu, čija je zadaća pun razvoj ljudske osobnosti i promicanje ljudskih prava i temeljnih sloboda, čija su načela djelovanja uzajamnost i partnerstvo te nedopustivost diskriminacije, čija je obaveza pošteno, iskreno i nepristrano ponašanje – mi, dolje potpisani članovi sveučilišne zajednice s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prozivamo vas zato što ste:

 • pandemiju koronavirusa iskoristili da organizirate, odnosno pristanete na sjednicu Senata Sveučilišta (8. redovita sjednica, 28. travnja 2020, održana dopisnim putem) bez mogućnosti izravne rasprave o bilo čemu (pa i o samom prijedlogu dnevnog reda). Time su izigrani procedura i dobri običaji akademske demokracije i dijaloga, a onemogućeno je pravno načelo “neka se sasluša i druga strana”.
 • na takvoj ste antidemokratskoj sjednici uskratili suglasnost na dekanski program predloženika Filozofskog fakulteta. Time ste onemogućili Filozofskom fakultetu da izabere dekana u propisanom roku (Statut Sveučilišta, čl. 42 st. 2).
 • dozvolili ste da propisanim rokom manipulira Rektor, koji je suglasnost za prijedlog programa našeg predloženika stavio na dnevni red Senata mimo propisanog roka od mjesec dana (Statut Sveučilišta, čl. 42 st. 2). Ni na to kašnjenje na ovoj sjednici nije bilo moguće davati primjedbe niti ih razmatrati.
 • svoju je uskratu suglasnosti Rektor dao u obrazloženju koje je postalo dio vaše odluke. To je obrazloženje, po svojem namjernom nerazumijevanju pisane riječi, primjer administrativnog nasilja i neodgovornosti Rektorova postupanja. To se obrazloženje dijametralno protivi svim načelima djelovanja akademske, znanstvene i sveučilišne zajednice, a pogotovo analitičkom mišljenju, solidarnosti, nastojanju da se razumije drugi i drugačiji.

Takvom ste sjednicom Senata i takvom uskratom suglasnosti teško povrijedili ideju sveučilišta i ugled Sveučilišta u Zagrebu.

Ipak, ne možemo vjerovati da je cilj vašeg nedemokratskog i nasilnog postupka sprečavanje poštenog, transparentnog i profesionalnog djelovanja Filozofskog fakulteta u okviru ove sveučilišne zajednice.

Zato od članova Senata tražimo:

 • bez odgode osigurajte i zaštitite akademsko-demokratsku proceduru i istinski dijalog na sjednicama Senata, provodeći stvarnu i otvorenu raspravu o načinu organiziranja 8. sjednice, a osobito o načinu predstavljanja točke kojom je uskraćena suglasnost programu našeg predloženika. Raspravu provedite što je prije moguće, zahtijevajući od Rektora da o tome sazove posebnu sjednicu Senata
 • bez odgode osigurajte i zaštitite pravo članova Senata da se na vrijeme i detaljno upoznaju sa svom dokumentacijom pripremljenom za sjednice Senata; bez odgode, na izvanrednoj sjednici, zatražite od Rektora da se potpuni materijali dostavljaju barem tjedan dana prije sjednica
 • osigurajte i zaštitite pravo svakog predloženika za dekana, pa i predloženika s Filozofskog fakulteta, da se njihovi programi procjenjuju pošteno, iskreno, otvoreno i u skladu s načelima kritičkog mišljenja

Sve zaposlenike i studente našeg Sveučilišta pozivamo:

 • da zbog ovog institucionalnog nasilja pozovete na odgovornost rektora i Senat Sveučilišta u Zagrebu – među njima su i vaši izabrani predstavnici
 • da ne dozvolite da na Sveučilištu u Zagrebu demokratske procedure i demokratska načela budu zatrti, a da ih zamijene nasilje i šutnja, strah i oportunizam
 • da zajedno obranimo ideju i demokratski ustroj, statut i institucije Sveučilišta u Zagrebu te spriječimo njegovu dezintegraciju.

Založimo se odlučno za akademske uzuse, dijalog, proceduralnost i demokratska načela u odlučivanju!

Srdačno,
zaposlenici i studenti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 1. Danijela Pavliško
 2. Jordan Bićanić
 3. Denis Vlašiček
 4. Maja Posavec
 5. Matea Lapornik
 6. Matea Murgić
 7. Andreja Jurić
 8. Petra Barbaric
 9. Mario Mišić
 10. Željka Horvat
 11. Karlo Jurak
 12. Karlo Mihanović
 13. Tamara Škrinjar
 14. Petar Soldo
 15. Barbara Šundov
 16. Mihael Željko Crnčec
 17. Klara Ivkovic
 18. Inja Erceg
 19. Filip Tenšek
 20. Zvonimir Stanečić
 21. Paula Špek
 22. Dean Duda
 23. Elena Baniček
 24. Manuela Čiplić
 25. Ana Škof
 26. Ivana Ramljak
 27. Gordana Keresteš
 28. Ivona Jurajec
 29. Iva Gavran
 30. Patricija Žganec
 31. Mirela Dakić
 32. Mateja Piškorić
 33. Ivan Porupski
 34. Katarina Zibar
 35. Adriana Đugum
 36. Ana Bojana Juratek
 37. Janja Petrović
 38. Meri Tadinac
 39. Patrik Posedi
 40. Laura Vlahoviček
 41. Ana Brlečić
 42. Jana Šimon
 43. Dominik Lukić
 44. Mark Šapina
 45. Tanja Bukovčan
 46. Lovro Bračević
 47. Kristina Meštrović
 48. Paola Brodej
 49. Laura Bičanić
 50. Klara Kurpes
 51. Jozo Akrap
 52. Andrej Novak
 53. Karlo Šutalo
 54. Marko Morović
 55. Nevenka Tolj
 56. Maria Azinović
 57. Hrvoje Klasić
 58. Bruno Božić
 59. David Gračanin
 60. Mislav Pranjić
 61. Zrinka Božić Blanuša
 62. Katica Ivanković
 63. Filip Kučeković
 64. Ivan Šimunić
 65. Ana Skakelja
 66. Robert Sokač
 67. Alma Dautović
 68. Petar Popović
 69. Borna Treska
 70. Mirta Borovac
 71. Dajana Zlović
 72. Lejla Čaušević
 73. Lucija Gegić
 74. Anita Lauri Korajlija
 75. Paula Drenški
 76. Sanja Stišćak
 77. Kristijan Nikolić
 78. Romina Damijanić
 79. Lara Pušenjak
 80. Marija Petrlić
 81. Tena Filetin
 82. Klaudia Ana Mamuza
 83. Andrea Tomašević
 84. Monika Rumenčić
 85. Nera Trstenjak
 86. Arjeta Hodža
 87. Ines Carović
 88. Nikola Tomašegović
 89. Ivan Tomić
 90. Anamarija Tkalec
 91. Maja Dražić
 92. Josipa Šurkalović
 93. Dragan Bagić
 94. Tomislav Jaklin
 95. Neven Budak
 96. Nenad Ivić
 97. Vlado Rezar
 98. Marina Perić
 99. Lucija Grgić
 100. Martina Blaži
 101. Mateja Lotar
 102. Sara Profeta
 103. Hana Agić
 104. Mislav Kranjčev
 105. Ksenija Klasnić
 106. Raul Raunić
 107. Ivan Mrnarević
 108. Denis Bratko
 109. Grgur Gržetić
 110. Dunja Vincetić
 111. Daniela Sestrić
 112. Iva Kurtović
 113. Lana Bosak
 114. Iva Družin
 115. Vesna Vlahović-Štetić
 116. Marta Kunić
 117. Filip Medar
 118. Ante Petrović
 119. Lucija Jalžabetić
 120. Ivana Čorić
 121. Stella Maria Varga
 122. Anja Banić
 123. Marko Žeravica
 124. Ranka Đurđević
 125. Marta Miošić
 126. Stela Šarić
 127. Irma Krčan
 128. Patricia Joy-Stojanić
 129. Leonarda Kefelja
 130. Lucija Radelić
 131. Silvija Šobak
 132. Marija Jelić
 133. Zrinka Blažević
 134. Nina Petelin
 135. Nino Zubović
 136. Petra Lauš
 137. Stela Letica Krevelj
 138. Lara Oreški
 139. Lana Matotek
 140. Veronika Bihar
 141. Kruno Kardov
 142. Dorian Frangen
 143. Ivan Ledić
 144. Zrinka Žugaj
 145. Tea Radović
 146. Lucija Demović
 147. Laura Sajko
 148. Klara Buha
 149. Darja Maslić Seršić
 150. Ivan Čepin
 151. Aleksandra Ščukanec
 152. Jan Osmanović
 153. Jelena Spreicer
 154. Maša Kolanović
 155. Ivona Grgurinović
 156. Margareta Jelić
 157. Robert Zuljani
 158. Ivo Goldstein
 159. Petar Vuković
 160. Vedran Juričić
 161. Magdalena Šifel
 162. Predrag Gjuro Kladarić
 163. Dominik Čiček
 164. Nikolina Matetic
 165. Diana Tomić
 166. Zrina Posavec
 167. Patricia Krizman
 168. Karla Šarac
 169. Lucija Relić
 170. Lara Akik Osonički
 171. Marija Štambuk
 172. Nika Perasović
 173. Mislav Gleich
 174. Sara Dodigović
 175. Anera Ryznar
 176. Božena Klarić
 177. Neven Jovanović
 178. Tin Rajković
 179. Karla Buturac
 180. Nives Britvić
 181. Dobrica Pavlinušić
 182. Iris Delić
 183. Hrvoje Lacković
 184. Jakov Kalajžić
 185. Denis Gaščić
 186. Nina Šurina
 187. Marijana Glavica
 188. Ivona Pišpek
 189. Alma Džafić
 190. Mirta Maslać
 191. Julija Savić
 192. Dora Oroz
 193. Marina Šarčević
 194. Anja Tonković
 195. Sara Bodulica
 196. Antonio Bodiš
 197. Pavao Anić
 198. Lana Vučinić
 199. Mateusz-Milan Stanojević
 200. Mario Hantak
 201. Larisa Feriz
 202. Andrea Anđelinić
 203. Martina Rončević
 204. Robert Sviben
 205. Lucija Šimić
 206. Antun Dulibić
 207. Dino Medvedec
 208. Maja Osmančević
 209. Dinka Čorkalo Biruški
 210. Petar Matić
 211. Goran Hutinec
 212. Monika Cecelja
 213. Ivana Sudarevic
 214. Viktoria Janković
 215. Mirjana Tonković
 216. Iva Morandini
 217. Ana Špišić
 218. Ivica Baković
 219. Franka Štrkalj
 220. Filip Žanpera
 221. Dora Petrović
 222. Vjeran Kursar
 223. Valentina Lončarić
 224. Tatjana Peruško
 225. Petar Sakač
 226. Marta Klemenčić
 227. Josipa Pilić
 228. Ana Plenča
 229. Antonella Irić
 230. Lucija Tomac
 231. Nataša Jokić-Begić
 232. Gordana Kuterovac Jagodić
 233. Ema Muža
 234. Lucija Punjek
 235. Julija Kaselj
 236. Josipa Alviž
 237. Evaine Le Calvé Ivičević
 238. Iva Melinščak Zlodi
 239. Nikola Ivišić
 240. Vanja Putarek
 241. Kristina Kunštek
 242. Marija Zmajlović
 243. Lara Lovric
 244. Manuela Kelava
 245. Jelena Vlašić Duić
 246. Davor Dukić
 247. Ivan Landripet
 248. Karla Kostadinovski
 249. Andrea Zlatar Violić
 250. Jasmina Tomas
 251. Zvonimir Glavaš
 252. Dea Telenta
 253. Jana Gorjanec
 254. Tomislav Karlić
 255. Lucija Bojić
 256. Ivana Hromatko
 257. Monika Simić
 258. Buga Klara Blanuša
 259. Dora Dominko
 260. Nataša Štefanec
 261. Nina Pavlin-Bernardić
 262. Manuela Marković
 263. Roko Miličić
 264. Mateja Radoš
 265. Samuela Matsumoto Šegota
 266. Goran Zlodi
 267. Jana Kiralj
 268. Hana Grba
 269. Matea Jelić
 270. Tea Šarengradac
 271. Ema Vrban
 272. Tanja Kuštović
 273. Ana Juraić
 274. Petra Ujčić
 275. Kristina Hlopec
 276. Nina Ujčić
 277. Marko Liker
 278. Željka Kamenov
 279. Josip Majsec
 280. Milka Car
 281. Mate Pavić
 282. Karlo Držaić
 283. Gloria Olić
 284. Tihana Rubić
 285. Antun Busjak
 286. Željka Mihovilić
 287. Lovro Kićinbaći
 288. Lovro Turalija
 289. Domagoj Filipović
 290. Zrinka Brlić
 291. Lana Nežmah
 292. Mihaela Kramarić
 293. Mirna Čupić
 294. Magdalena Mrčela
 295. Klara Kerteši
 296. Bruno Sokolić
 297. Valentina Bačelić
 298. Matej Čolig
 299. Matej Nikolac
 300. Mila Podgornjak
 301. Ivan Genc
 302. Smiljana Smolčić
 303. Marina Sardelić
 304. Dora Ugrinovski
 305. Đurđica Čilić
 306. Antonija Podjed
 307. Mateja Baric
 308. Hana Samaržija
 309. Mirna Babić
 310. David Šporer
 311. Juraj Krešo-Lovrić
 312. Antonio-Toni Juričić
 313. Filip Petrina
 314. Ana Lijić
 315. Petra Bekavac
 316. Marina Martinčević
 317. Tomislav Bogdan
 318. Ana Šestanović
 319. Anja Tukonić
 320. Antonio Glavić
 321. Mirta Stamenić
 322. Ekrem Čaušević
 323. Ivan Silobrčić
 324. Ivan Kolar
 325. Neva Serdarević
 326. Ana Marija Dorić
 327. Andrea Vranić
 328. Teo Radić
 329. Lidija Milković
 330. Monika Blagus
 331. Dubravka Botica
 332. Una Mikac
 333. Marta Ćurković
 334. Anđela Tenšek
 335. Matea Rod
 336. Karla Barišić
 337. Lucija Jukić
 338. Magda Profaca
 339. Mirta Mikloušić
 340. Matej Vukasović
 341. Dragutin Ivanec
 342. Marina Šimunec
 343. Maša Grdešić
 344. Sara Brkanić
 345. Elenmari Pletikos Olof
 346. Filip Turčić
 347. Višnja Josipović Smojver
 348. Jakov Đogić
 349. Robert Polčić
 350. Lea Hasan
 351. Lucija Jurković
 352. Tomislav Laljak
 353. Damir Kalogjera
 354. Branislav Oblučar
 355. Klara Kosić
 356. Ivori Sošić
 357. Matej Majstorović
 358. Barbara Benčić
 359. Andrea Milanko
 360. Ivana Vuković
 361. Leona Čorbić
 362. Sandra Mardešić
 363. Daniel Pavlović
 364. Dražen Bičanić
 365. Lovro Klepac
 366. Blaž Rebernjak
 367. Rafaela Carević
 368. Tomislav Pletenac
 369. Lucija Iživkić
 370. Đurđica Degač
 371. Petra Šalinović
 372. Lara Petković
 373. Lea Metličić
 374. Vesna Buško
 375. Irena Kranjec
 376. Norma Trkovnik
 377. Patricia Gale
 378. Marita Mesić
 379. Petra Požgaj
 380. Boris Kuzmić
 381. Lada Čale Feldman
 382. Lidija Krznar
 383. Dora Rukavina
 384. Andrea Jović
 385. Pina Mar Sakoman
 386. Ivana Brković
 387. Ivana Flanak
 388. Barbara Kušević
 389. Marijan Bobinac
 390. Iskra Stojaković
 391. Rebbeca Mikulandra
 392. Karla Mikić
 393. Lucija Marić
 394. Ivana Eterović
 395. Andrija Koštal
 396. Iva Sočković
 397. Filip Jalšovec
 398. Janica Tomić
 399. Izvor Rukavina
 400. Dora Domić
 401. Robert Faber
 402. Klara Smetiško
 403. Veronika Kralj
 404. Irena Bratičević
 405. Leon Cvitić
 406. Lana Krajacic
 407. Nina Skočir
 408. Jelena Benčić
 409. Matej Cvetanovski
 410. Matea Korda
 411. Barbara Kerovec
 412. Petar Koružnjak
 413. Eva Subotičanec
 414. Lea Medančić
 415. Sara Simona Mojsović
 416. Petra Koleš
 417. Tea Jurić
 418. Dora Gorup
 419. Emil Feriz
 420. Luka Lovrić
 421. Nikolina Sever
 422. Dominik Mačković
 423. Iva Varga
 424. Klaudija Vilusic
 425. Dora Ščuric
 426. Matija Krizmanić
 427. Ivana Polančec
 428. Marita Kundrata
 429. Sara Malić
 430. Nina Bon
 431. Anja Zbašnik
 432. Hrvoje Fruk
 433. Vesna Mildner
 434. Lara Tomorad-Rudec
 435. Lea Sever
 436. Maja Anđel
 437. Renata Geld
 438. Marija Botica
 439. Borislav Mikulić
 440. Svetlana Božić Fuštar
 441. Ivana Latković
 442. Ana Širanović
 443. Vinko Brešić
 444. Mateja Martinjak
 445. Branka Galić
 446. Dorotea Valjak
 447. Antonela Prusac
 448. Ines Rukelj
 449. Marta Böhm
 450. Anja Šintić
 451. Lovro Čanić
 452. Katarina Velan
 453. Mirjana Lazar
 454. Ina Miloglav
 455. Mara Jelčić
 456. Mislav Melkior Cvjetić
 457. Marica Živko
 458. Vladimira Milić
 459. Damir Sirković
 460. Luka Bekavac
 461. Iva Kapović
 462. Hanna Divković
 463. Marta Bajo
 464. Xanthi Zafeiraki
 465. Roberta Strilić
 466. Karmen Sertić
 467. Ozren Žunec
 468. Daniel Musa
 469. Katja Radoš-Perković
 470. Daniela Živković
 471. Tibor Komar
 472. Francesca Dumančić
 473. Helena Stublić
 474. Linda Tomas
 475. Snježana Rodek
 476. Lorena Mužinić
 477. Dunja Ševerdija
 478. Jasmina Božić
 479. Nela Trninić
 480. Matija Ivačić
 481. Jasenka Čengić
 482. Lucija Tokić
 483. Damir Horga
 484. Lucija Blaževski
 485. Aurora Rakić
 486. Ivan Kapustić
 487. Vesna Alikalfić
 488. Tena Šinjori
 489. Gregory Andreev
 490. Damir Agičić
 491. Lucija Knežević
 492. Mario Marković
 493. Karla Žban
 494. Filip Kozina
 495. Marija Marinović
 496. Jana Vukić
 497. Petra Đonlić
 498. Lucija Biličić
 499. Mateja Pribanic
 500. Matea Tunjić
 501. Nina Čengić
 502. Hrvoje Tadić
 503. Nela Gluhak
 504. Filip Jugkala
 505. Vanda Borelli
 506. Lovro Herbai
 507. Lucija Tadinac
 508. Ema Marača
 509. Matea Mihalic
 510. Leonarda Bosilj
 511. Suzana Bunoza
 512. Lina Mišak
 513. Ana Daria Bokan
 514. Hrvoje Tutek
 515. Josipa Bičanić
 516. Bartol Babić Vukmir
 517. Ivona Jakunić
 518. Višnja Novosel
 519. Matea Bučkal
 520. Martina Topić
 521. Tajana Kosor
 522. Gabrijela Koritić
 523. Dario Pavičić
 524. Magdalena Kukić
 525. Svjetlan Lacko Vidulić
 526. Dolores Grmača
 527. Alen Novosad
 528. Martina Domines Veliki
 529. Alka Lončar
 530. Tena Korotaj
 531. Maja Kolanović
 532. Jasmina Vojvodić
 533. Petra Matović
 534. Zvonimir Galić
 535. Ivana Maslač
 536. Leonard Leinert
 537. Nika Šarić
 538. Ružica Kovač
 539. Davor Lakuš
 540. Goranka Antunović
 541. Oksana Timko Đitko
 542. Astrid Grenac
 543. Željka Salopek
 544. Ines Bačan
 545. Karolina Leaković
 546. Zrinka Burazer
 547. Dunja Pelin
 548. Aida Alagić
 549. Andrea Kralj
 550. Anamarija Jakopović
 551. Sanja Veršić
 552. Sanja Kovačević
 553. Marija Paprašarovski
 554. Karla Perica
 555. Sandra Mihajlović
 556. Gorana Bikić-Carić
 557. Tina Rukavina
 558. Suzana Kos
 559. Bruno Perić
 560. Frano Dulibić
 561. Milorad Kondić
 562. Dorian Košuta
 563. Jasna Ćirić
 564. Ivana Buljan
 565. Tanja Jurin
 566. Tvrtko Samardzija
 567. Marica Čilaš Mikulic
 568. Slaven Jurić
 569. Silvia Podsednik
 570. Leonarda Hegeduš
 571. Franciska Fitoš
 572. Zoran Horvat
 573. Martin Machata
 574. Doroteja Habazin
 575. Nikola Bakarić
 576. Ivana Jelačić
 577. Francesca Maria Gabrielli
 578. Helena Nikolić
 579. Gabrijela Mikulić
 580. Branimir Janković
 581. Ema Trogrlić
 582. Tita Mikulaš
 583. Ema Drokan
 584. Branka Molnar
 585. Jakov Gotovac Borčić
 586. Lovre Petrić
 587. Tea Rase
 588. Ivana Bašić
 589. Zvonimir Komar
 590. Tihana Grgić
 591. Martina Ivanović
 592. Marta Andrić
 593. Ivan Lepej
 594. Iva Debeljak
 595. Juraj Dukić Hrvoić
 596. Anja Zeljak
 597. Iva Besen
 598. Ana Matijević
 599. Marija Bartulović
 600. Iskra Iveljić
 601. Sara Dragoljević
 602. Rajna Racz
 603. Lucija Majstrović
 604. Klara Penezić
 605. Marija Dejanović
 606. Elvira Čamdžić
 607. Tena Vukasović Hlupić
 608. Sanda Lucija Udier
 609. Marta Ćaćić
 610. Nikolina Marčec
 611. Martina Matić
 612. Barbara Geld
 613. Andrej Gašparović
 614. Mislav Žitko
 615. Matea Antunović
 616. Ante Livajic
 617. Tatjana Jukić
 618. Marina Protrka Štimec
 619. Paula Knego
 620. Dora Dotlić
 621. Ivan Šanjug
 622. Jelena Cvitanušić
 623. Ivana Peruško Vindakijević
 624. Milvia Gulešić Machata
 625. Iva Lendić
 626. Martina Makek
 627. Petra Rodik
 628. Ana Vragolović
 629. Ranko Matasović
 630. Drago Župarić-Iljić
 631. Tanja Trška
 632. Davorka Vuković
 633. Janja Čulig
 634. Sven Cvek
 635. Lucija Primorac
 636. Marina Šafarić
 637. Martina Pocrnić
 638. Lorena Drakula
 639. Andrej Ivan Nuredinović
 640. Zvonko Kovač
 641. Maja Flajsig
 642. Hrvoje Čargonja
 643. Lana Petrovečki
 644. Ivana Fijala
 645. Zoran Tihomirović
 646. Matej Pavlić
 647. Ana Mihaela Velički
 648. Iva Grubiša
 649. Anamarija Pataran
 650. Daša Grković
 651. Antonija Bukvić-Letica
 652. Vesna Gregurić
 653. Aleksandra Huic
 654. Jurica Mlinarec
 655. Ivana Kukic
 656. Marija Kolar
 657. Mitja Ružojčić
 658. Krešimir Krnic
 659. Marinko Koščec
 660. Magdalena Medić
 661. Antun Palaonović
 662. Nikolina Stanković
 663. Antonija Vrdoljak
 664. Ines Meštrić
 665. Laura Volarić Horvat
 666. Zeljka Miklosevic
 667. Nikola Košćak
 668. Petar Markuš
 669. Marko Janković
 670. Ana Vidović Zorić
 671. Ana Tomljenović
 672. Kristina Vugdelija
 673. Miljenko Jurković
 674. Jasminka Lažnjak
 675. Valerija Šarac
 676. Marija Vinkovic
 677. Snježana Husić
 678. Helena Popović
 679. Ana Butković
 680. Ana Lacković
 681. Antonija Topić
 682. Ivana Kljaković-Gašpić
 683. Rina Salamunić
 684. Vlaho Kavain
 685. Lidija Arambašić
 686. Mirna Sečić
 687. Jagoda Vecerina Tomaic
 688. Tomislav Brlek
 689. Daria Pandža
 690. Klara Mendaš
 691. Sven Šumečki
 692. Antonija Lapaš
 693. Dora Vuković
 694. Adrian Filčić
 695. Marija Bestić
 696. Luka Mayer
 697. luna Šarić
 698. Ana Klasnić
 699. Ema Marijanović
 700. Karlo Ekmečić
 701. Estera Kovač
 702. Dora Dadić
 703. Ante Kraljević
 704. Ema Krajinović
 705. Antoni Pastuović
 706. Matej Srića
 707. Nikola Pleše
 708. Anja Soldo
 709. Antonela Babić Marković
 710. Dora Gornik
 711. Lucija Gajić
 712. Nikolina Colnago
 713. Dorotea Kos
 714. Ivan Šimić
 715. Antonio Mihoci
 716. Dora Bičanić
 717. Lea Polić
 718. Ana Marija Ristić
 719. Marta Nokaj
 720. Klarisa Kreš
 721. Iris Biškup
 722. Marina Glavas
 723. Mara Matijević
 724. Matilda Jervic
 725. Fran Vlašić
 726. Maja Dabić
 727. Mia Markoč
 728. Monika Emerson
 729. Lara Vujasinović
 730. Lea Plaščar
 731. Magdalena Jeričević
 732. Sara Tadić
 733. Gabrijela Mitar
 734. Dorotea Kasulan
 735. Klara Haluga
 736. Sunčica Klarić
 737. Ana Marija Kobilić
 738. Lorena Jelavić
 739. Petra Strika
 740. Adrian Noel Bauch
 741. Helena Vučković
 742. Eva Cvetko
 743. Mirna Lešković
 744. Ema Vorkapić
 745. Juraj Obadić
 746. Lea Biličić
 747. Domagoj Nakić
 748. Tea Lazić
 749. Thomas Schmidtbauer
 750. Adrijana Puškarić
 751. Tea Forjan
 752. Martina Marinčić
 753. Ines Marjanović
 754. Dora Šimunec
 755. Aneta Lea Baljak
 756. Mirta Ninić
 757. Ira Beljan
 758. Hana Lešina
 759. Brigita Barac
 760. Kristina Barić Cvenk
 761. Hrvoje Kljajić
 762. Klara Novak
 763. Višnja Katalinić
 764. Matea Biljan
 765. Viktorija Ćurlin
 766. Tara Ister Šverko
 767. Nikol Jerković
 768. Antonia Pisac
 769. Julijana Lešić
 770. Vili Kušen
 771. Mateja Šekelja
 772. Ana Ivica
 773. Jasmin Beganović
 774. Klara Dolenec
 775. Ivana Sklepić
 776. Ana Marić
 777. Paulina Švaić
 778. Luka Vidaković
 779. Jana Kaliterna
 780. Lorenia Jantolek
 781. Mateja Svrtan
 782. Nensi Krupec
 783. Rea Kurtović
 784. Iva Ačkar
 785. Karla Katić
 786. Alen Šarić
 787. Laura Rudak
 788. Monika Marinović
 789. Pavla Pavličić
 790. Vlatko Gretić
 791. Leon Kirchmayer
 792. Martina Šteković
 793. Mirjana Tolić
 794. Lea Šipetić
 795. Antonio Špigelski
 796. Jana Biluš
 797. Petra Lacković
 798. Tomislava Bašić
 799. Marta Halić
 800. Paula Krajačić
 801. Sara Velić Horvat
 802. Iva Bešlić
 803. Hana Josić
 804. Juraj Bobanović
 805. Lorena Meštrović
 806. Sara Simić
 807. Paula Fruk
 808. Mia Poturica
 809. Veronika Mladen
 810. Dora Bukovac
 811. Laura Šebalj
 812. Leonarda Grdić
 813. Lucija Batinić
 814. Tonka Belamarić
 815. Zrinka Nikolić Jakus
 816. Ella Gladović
 817. Anela Rački
 818. Antun Zlodi
 819. Karla Macan
 820. Emma Furčić
 821. Filip Salopek
 822. Anamarija Gromilović
 823. Kora Karla Konjević
 824. Tea Šinjori
 825. Marta Majhen
 826. Petra Gabrek
 827. Terezija Brezarić
 828. Patricija Andrašić
 829. Bruno Šagi
 830. Leon Samac
 831. Hana Šaškin
 832. Stela Kuzmanić
 833. Manuel Koren
 834. Anamarija Anković
 835. Josipa Kozina
 836. Ivor Popović
 837. Ana Madunić
 838. Lara Brkić
 839. Borna Zorica
 840. Jelena Bistrović
 841. Antonela Suton
 842. Marica Čilaš Mikulić
 843. Maja Mikac
 844. Josip Perković
 845. Valentina Gregović
 846. Iva Grbelja
 847. Lucija Pejković
 848. Vinona Burela
 849. Ana Šoda
 850. Juraj Čihoratić
 851. Katarina Nadilo
 852. Sven Jozic
 853. Petra Kaplan
 854. Alexander Douglas Hoyt
 855. Tomislav Ladović
 856. Ines Šašić
 857. Karla Šanje
 858. Agata Skračić
 859. Jana Perutka
 860. Neva Lazić
 861. Lucija Bažant
 862. Anamarija Guzijan
 863. Franka Krivić
 864. Petra Turčin
 865. Matija Crnković
 866. Lucija Pavić
 867. Patricia Šugić
 868. Dora Meštrović
 869. Mihaela Vidović
 870. Karla Kovacic
 871. Tomislav Perić
 872. Jennifer Hofmann
 873. Nika Prugovečki
 874. Anamaria Vinceković
 875. Elena Barić
 876. Sara Svalina
 877. Gabriela Todorić
 878. Moira Mileta
 879. Kristina Husinec
 880. Marta Böhm
 881. Vanja Vanjak
 882. Ivana Špoljar
 883. Anja Opačić
 884. Marko Palekčić
 885. Vladimir Mateljan
 886. Sara Gurdulić
 887. Mihaela Šatvar
 888. Irma Lipušić
 889. Damir Ljubotina
 890. Pavao Abramović
 891. Sanja Roić
 892. Anamaria Božić
 893. Marko Lovrić
 894. Luka Šturm
 895. Una Pećina-Milisavljević
 896. Petra Jović
 897. Tena Zavrtnik
 898. Matej Kovačević
 899. Vanja Novosel
 900. Lucija Nera Đurić
 901. Doroteja Lukić
 902. Kristina Grgić
 903. Vita Rovis
 904. Toni Vavra
 905. Suzana Coha
 906. Viktorika Varga
 907. Helena Primorac
 908. Bodil Zalesky
 909. Jana Bratković
 910. Kornelija Jurin Starčević
 911. Predrag Marković
 912. Barbara Bošnjak
 913. Josip Čekolj
 914. Ana Marija Cigula
 915. Andrea Grus
 916. Martina Galant
 917. Davina Simper
 918. Adriana Kovinčić
 919. Filip Bosnar
 920. Lucija Marić
 921. Anamaria Tokić
 922. Mateo Miličević
 923. Mihaela Šegrec
 924. Anđel Starčević
 925. Jelena Šimundić Bendić
 926. Daniel Štimac
 927. Lucija Rajčić
 928. Višnja Kačić Rogošić
 929. Nina Cobrnic
 930. Dunja Dujnić
 931. Jelena Sarajlić
 932. Ela Sabolčec
 933. Mara Đukez
 934. Sabrina Krasnić
 935. Mislav Zivkovic
 936. Valeria Gašparec
 937. Irma Jakić
 938. Sara Simić
 939. Borna Šućurović
 940. Mirta Šutej
 941. Ana Perić
 942. Lorena Turčin
 943. Tomo Šušković
 944. Ivana Lončar
 945. Brigita Gašparić
 946. Miroslav Vuković
 947. Petra Miletić
 948. Antonela Majić
 949. Sandra Razum
 950. Tamara Pejnovic
 951. Sandro Krašić
 952. Žana Maksimović
 953. Dominik Tkalčec
 954. Marko Meter Vrbanec
 955. Katarina Temešberger
 956. Valentina Jagetić
 957. Josipa Tojčić
 958. Matea Galant
 959. Sara Majkić
 960. Sanja Pejanović
 961. Ivona Kos
 962. Lucija Košić
 963. Marta Bajo
 964. Nika Jemrić
 965. Vedra Regul
 966. Igor Krnjeta
 967. Luka Sušić
 968. Dorotea Brajković
 969. Lara Bakić
 970. Mateja Šekelja
 971. Nora Čulić Matošić
 972. Lorena Combaj
 973. Dina Javorić
 974. Ankica Čakardić
 975. Danijela Lugarić Vukas